Koje podatke prikupljamo ?

Podaci koje prikupljamo su podaci koje sami direktno unosite pri postavljanju oglasa kao i IP adresa sa koje ste pristupili.Podaci se čuvaju u bazi podataka sajta sporazumnopreutimanje.com

Svrha obrade podataka

Prikupljanje i obradu podataka ostavljenih na sporazumnopreuzimanje.com vršimo u svrhe nesmetanog funkcionisanja i olakšavanja korišćenja sajta i oglašavanja na istom u skladu sa zakonom.

Pristup podacima

Pristup podacima imaju svi posetioci sajta osim vaše IP adrese kojoj ima pristup samo administrator sajta

Period čuvanja podataka

Podatke koje nam ostavite prilikom registracije i postavljanja oglasa čuvamo sve do trenutka kada ih vi lično obrišete sa sajta

Vaše pravo u vezi sa podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku imate pravo na uvid u svoje lične podatke koje smo prikupili kroz vaš korisnički nalog.U svakom trenutku imate pravo da izmenite svoje podatke koji su netačni da ih povučete i da zatražite zahtev za brisanje svojih ličnih podataka.Izuzetak su slučajevi kada brisanje Vaših podataka može dovesti do sprečavanja istrage otkrivanja ili gonjenja u postupcima krivičnih dela.

Kontakt

Ukoliko želite da prestanemo sa čuvanjem i obradom Vaših podataka imate bilo kakav predlog ili nedoumicu možete nam pisati na:miskovic25@hotmail.com